Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja Zlotów Sołtysów” na dwa pobyty grupy 50 osobowej oraz przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla dwóch grup jednocześnie przez 2 prowadzących. Treść zapytań ofertowych poniżej:

(więcej…)

Więcej

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu” na ubezpieczanie uczestników wyjazdu, zorganizowanie usługi cateringowej, zakup 3 egzemplarzy gry „Chłopska Szkoła Biznesu”, nocleg w Gdańsku oraz Wrocławiu, przeprowadzenie szkolenia z gry „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz usługi dotyczącej przewozu osób. Treść zapytań ofertowych poniżej: (więcej…)

Więcej

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Informujemy, że dnia 14.07.2017 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia, na którym oceniane były wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K. Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. (więcej…)

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” w zakresach:
– budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w ramach naboru nr  LGD-SZANSE/IV/2017/K
– budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K

Posiedzenie odbędzie się 14 lipca (piątek) 2017 r. o godz. 14.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów). W załączeniu porządek obrad dla naboru:
LGD-SZANSE/IV/2017/K
– LGD-SZANSE/V/2017/K

Więcej