Walne Zebranie Członków – 11.06.2018 godz. 16.15

Walne Zebranie Członków – 11.06.2018 godz. 16.15

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), na godz. 16.15 – I termin i 16.30 – II termin.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, pl. Lotników 1. W załączeniu znajduje się projekt porządku obrad.

Projekty uchwał dostępne będą na stronie www.szansebezdrozy.pl w zakładce „Pobierz”.

Więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. (więcej…)

Więcej
Informujemy, że dnia 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, na którym zaopiniowano możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy przez beneficjentów. 

„Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR

„Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR

W dniu 17.05 br. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu współpracy: „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie działań podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz przedstawiciele 12 Lokalnych Grup Działania z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Liderem projektu jest LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. (więcej…)

Więcej