Bezpłatne TAXI dla Seniora

Bezpłatne TAXI dla Seniora

Zapraszamy mieszkańców gminy Goleniów, którzy ukończyli 70 rok życia, zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne do korzystania z projektu: Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów.
Celem wyjazdu może być wizyta w urzędzie, u lekarza specjalisty bądź odwiedzenie cmentarza. Szczegółowy regulamin korzystania z projektu znajduje się pod adresem. http://goleniow.pl/taxi-dla-seniora. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Gminy Goleniów.

Więcej

Warsztat refleksyjny

W związku z zobowiązaniem LGD  do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza na  warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 19 lutego 2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28 o godzinie 15.00.

(więcej…)
Więcej