Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 marca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

 

Pobierz komplet materiałów jako archiwum ZIP.

Archiwum zawiera następujace pliki: PROJEKT sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02-10.doc, PROJEKT sprawozdanie Zarzadu_za_2009.doc, PROJEKT Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009.doc, PROJEKT uchwała  plan dzialalnia.doc, PROJEKT uchwała _absolutorium.doc, PROJEKTuchwała _wybory_rada.doc, PROJEKTuchwała _wybory_zarzad.doc, Regulamin Walnego.doc, Zalacznik_nr_4_do_projektu sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02.10.xls, Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.doc

 


W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 29 marca br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady

 8. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2009r.

 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 10. Dyskusja i udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w formie podjęcia uchwały (głosowanie jawne)

 11. Przedstawienie planu działania na rok 2010 i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 12. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 13. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 14. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmianę w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

 15. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne)

 16. Przedstawienie wskaźników realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

 17. Wolne wnioski

 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

Prezes Zarządu

Dr Zbigniew Łukaszewski

Więcej

XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

W dniach 24-25 kwietnia 2010 w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie się XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna.

Głównym celem tej giełdy jest promocja turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom Krakowa oraz całego województwa małopolskiego. Podczas giełdy odbywać się będzie również szereg imprez towarzyszących (seminaria, konkursy, wykłady, kiermasze, wsytawy rękodzieła, prezentacje gospodarstw). Organizatorzy zapraszają do zaprezentowania swojej oferty. W ramach wykupionego miejsca będzie możliwość komercyjnej sprzedaży produktów.

Szczegółowe informacje: 0-12-662-51-74, 0-12-662-51-75, biurocku@ur.krakow.pl

Więcej

Jarmark Wielkanocny w Stepnicy

Wójt Gminy Stepnica oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej zapraszają na Jarmark Wielkanocny.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Stepnicy

Termin: 21 marca 2010, 10.00-15.00

Konkursy: 1) Rękodzieło w kategoriach: pisanka/kraszanka, drzewko wielkanocne, baranek wielkanocny, 2) Kulinarny w kategoriach: baba wielkanocna, potrawa z jaj, żurek

Zapisy (dla osób chętnych do zaprezentowania swoich wyrobów): do 18 marca 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury osobiście lub telefonicznie (91-418-86-28 lub 0-885-465-463)

PRZEWIDZIANO CENNE NAGRODY!!!

Atrakcje w trakcie trwania imprezy: stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i kulinarnymi, konkursy, występ zespołu, kącik rękodzieła dla dzieci, przykłady dekoracji stołu wielkanocnego, poczęstunek, możliwość zamówienia wyrobów

Więcej