Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze Szczecina zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu ?Wolontariusz w akcji ? siłą organizacji?

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze Szczecina zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu ?Wolontariusz w akcji ? siłą organizacji?.

Jeśli Twoja aktywność zawodowa lub społeczna jest związana z tematem wolontariatu ? współpracujesz z wolontariuszami, organizujesz ich pracę lub dopiero zastanawiasz się nad tym, a przy tym chcesz:

– odkryć swoje mocne strony i rozwinąć własny potencjał

– nauczyć się zarządzać swoim czasem, poznać różne style pracy

– odkryć nowe możliwości rozwoju Twojej instytucji dzięki zaangażowaniu wolontariuszy

– dowiedzieć się jak efektywnie korzystać z potencjału wolontariuszy

– poznać metody efektywnego zarządzania, usprawnić pracę swoją i zespołu

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH!!!

 

Wybierz dogodny termin, wypełnij formularz dostępny na stronie organizacji i prześlij do organizatorów.

Zajęcia będą odbywać się w małych grupach, w godzinach popołudniowych i w weekendy:

– w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ? ul. M. Niedziałkowskiego 16/1

– w siedzibie organizacji partnerskiej ? Stowarzyszenia ?Pracownia Psychoedukacji? ? ul. Jagiellońska 37/1 (róg Jagiellońskiej i Strzeleckiej)

Ilość miejsc jest ograniczona, organizator zapewnia poczęstunek, materiały szkoleniowe, dla osób spoza Szczecina zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy i harmonogram zajęć na stronie: http://www.swip.org.pl/wolontariusz-w-akcji

lub pod numerem telefonu: 91 812 87 28

 

Więcej

W dn. 30-31 sierpnia 2010 biuro LGD zamknięte

W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz przewidzianym na ten sam czas przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz FAPA 2-dniowym szkoleniem dla pracowników LGD z zakresu działania 4.21 Leader, w dn. 30-31 sierpnia br. (poniedziałek-wtorek) biuro LGD będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Dożynki 2010

Dożynki 2010 – Bolechowo

Tradycyjne Święto Plonów w gminie Goleniów odbędzie się 4 września 2010 r. we wsi Bolechowo. Uroczystości zorganizowane będą na boisku wiejskim, a rozpocznie je polowa msza dożynkowa o godz. 15.00

Po mszy odbędzie się tradycyjna cześć wieńcowa w wykonaniu zespołów folklorystycznych z Goleniowa i Sławna. Do godz. 19.00 organizatorzy zaplanowali prezentacje artystyczne zespołów amatorskich.

O godz. 19.00 rozpocznie się zabawa ludowa do białego rana. Imprezie towarzyszyć będą prezentacje działalności organizacji pozarządowych.

Dla wszystkich przybyłych przewidziano liczne atrakcje i niespodzianki.

Zapraszają organizatorzy

Więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 8 września (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 8 września br. na godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 8 WRZEŚNIA 2010

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia

 8. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia

 9. Przedstawienie planu budżetu na 2011 r., dyskusja i podjęciej uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 10. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 11. Przedstawienie uzasadnienia, dyskusja i podjęcie uchwały ws. składek członkowskich Gmin

 12. Wolne wnioski

 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

Informacja uzupełniająca:

Projekt_budetu_2011.xls

 projekt statutu

projekt zmian w LSR – za opracowanie odpowiada prezes Zarządu

 uzasadnienie ws. składek członkowskich Gmin

 projekt uchwały ws. budżetu 2011

 projekt uchwały ws. statutu

projekt uchwały ws. zmian w LSR – za opracowanie odpowiada prezes Zarządu

 projekt uchwały ws. składek członkowskich Gmin

 

Więcej