Nabory „Odnowa i rozwój wsi” 2011

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania ?Odnowa i rozwój wsi?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 870 834 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji ? wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl  w dziale ?Ogłoszenia o naborach” ? Odnowa i rozwój wsi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować  na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie;   91 461 25 84 lub 0504 062 884.

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują sie w zakładce – Ogłoszenia o naborach – Odnowa i rozwój wsi

Więcej

Nabory „Małe projekty” 2011

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 8 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 486 270 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania ?Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi? będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji ? wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl  w dziale ?Ogłoszenia o naborach” ? Małe projekty

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować  na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie;   91 461 25 84 lub 0504 062 884.

Niezbędna dokumentacja do pobrania znajduje sie w zakładce Ogłoszenia o naborach – Małe projekty

 

 

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność.

Celem Programu jest wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami informacyjnymi dotyczącymi konkursu i do składania wniosków.

Prosimy róznież o przekazanie tej informacji w miarę możliwości do wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

 

 

Więcej

Wyniki I naboru na działania aktywizujące w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem

Wnioski_I_nabor_2011r._-_przyjete_do_dofinanowania.pdf

Wnioski_I_nabor_2011r._nie_zakwalifikowane_do_dofinansowania.pdf

 

Listy obecności oraz umowy (zlecienia, o dzieło)  dla działań rozpoczynających się od 14 lutego zostaną przekazane Państwu przez Członków Zarządu lub tradycyjną pocztą w terminie do 11 lutego 2011r.


Gmina Goleniów – odbiór w biurze LGD,

Gmina Maszewo – Mirosław Zarzecki,

Gmina Nowogard – Urszula Berezowska,

Gmina Osina – Krzysztof Górecki,

Gmina Przybiernów – Mariola Szechyńska,

Gmina Stepnica – Lidia Wyzińska.


Pracownicy biura będą się kontaktowali telefoniczne z osobami upoważnionymi do kontaktów z LGD w celu omówienia szczegółów.

Więcej

Uwaga

W zakładce

Pliki

materiały do pobrania

znajdują się wzory i przykładowo wypełnione wnioski na działania edukacyjne 2011r.

Więcej