Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50% + 1 członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 8 czerwca br. na godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 8 CZERWCA 2010

 

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Przedstawienie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Stowarzyszenia w 2009r

 8. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej

 9. Dyskusja i przyjęcie lub nie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Stowarzyszenia w 2009r w formie podjęcia uchwały (głosowanie jawne)

 10. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia

 11. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie (głosowanie jawne)

 12. Przedstawienie planu budżetu na rok 2011r. dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 13. Przedstawienie zakresu przygotowywanych wniosków do POKL

 14. Przedstawienie zakresu przygotowywanego projektu współpracy w 2010r.

 15. Przedstawienie wskaźników realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

 16. Wolne wnioski

 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

 Dokumenty do pobrania

Więcej

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych

Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu jest partnerem w projekcie finansowanym przez Unię Europejską  pt. OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR SPORTOWYCH, w ramach którego nieodpłatnie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje (tytuł instruktora dyscypliny sportu, tytuł trenera klasy drugiej, tytuł menedżera sportu)

Wszelkie informacje o projekcie i zasadach uczestnictwa znajdziesz tutaj 

Informacji udzielają:

Paweł Bartczak walcz@wlodkowic.pl

Grzegorz Witkowski witkowskigreg@wp.pl

Więcej

Podsumowanie szkolenia na temat prowadzenia działalności agroturystycznej

24 kwietnia 2010 w szkoleniu na temat prowadzenia działalności agroturystycznej wzięły udział 22 osoby. Podczas szkolenia pojawiło się szereg ciekawych wniosków oraz tematów do dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia. Polecamy prezentację prelegenta Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przedstawiającą wskazówki na temat wypełniania wniosków dla rolników ubiegających się o dofinansowanie z PROW.

 

  Sprawozdanie

  Prezentacja

Więcej

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż w dn. 12 maja br. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie biura LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1) odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Wstępny program spotkania:

1. ramowy budżet na funkcjonowanie LGD w 2011

2. wolne wnioski

 

Więcej