Działania aktywizujace I nabór

Działania aktywizujace I nabór

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy zapoznać się z Regulaminem działań aktywizujących oraz pozostałymi dokumentami (do pobrania poniżej).

WAŻNE: zmiana terminu naboru, aktualny termin: 16 stycznia – 30 stycznia 2017 r. do godz. 15:00

Wnioski (w 1 egzemplarzu) wraz z programem realizacji działania należy składać w Biurze LGD:
Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów
(więcej…)

Więcej

Działania aktywizujące – wyniki VIII nabór 2014r.

Informujemy, iż w dniu 16.06.2014r. Zarząd LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdrozy Gmin Powiatu Goleniowskiego dokonał oceny wniosków złożonych w ramach VIII naboru na działania aktywizujące. Nabór był naborem tematycznym – każdy wniosek, który wpłynął do biura LGD został przypisany do odpowiadającego mu wskaźnika z LSR.  W ogłoszeniu o naborze została podana informacja o ilości oraz tematyce działań, które mogą zostać wybrane do realizacji w ramach naboru na działania aktywizujące.

Tematy działań:

 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, pamiątkarstwo, itp.) – III.2.4. (26 operacji),
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętności przez mieszkańców (przykładowo mogą to być warsztaty lub szkolenia: internetowe, samoobrony, sportowe, taneczne, śpiewacze, teatralne, recytatorskie, psychofizyczne, pierwszej pomocy, językowe, ogrodnicze, aerobowe, nordic-walking, fotograficzne, filmowe, wolontarystyczne, komputerowe, informatyczne, internetowe, muzyczne, żywieniowe) – I.1.1. (7 operacji),
 • Działania sprzyjające ochronie zasobów naturalnych (Eko-szkoły, segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny, itp.) – III.1.8 (1 operacja),
 • Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby: tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne) – III.2.1 (1 operacja),
 • Organizacja imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dot. świąt, tradycji związanych z pracami polowymi, itp.) – III.2.5 (1 operacja).

Ponadto informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia postanowił przyjąć do realizacji jedynie 6 operacji spełniających wskaźnik I 1.1. a w zamian przyjąć dodatkowo jeden wniosek spoza listy tematycznej – wskaźnik III 2.3


Poniżej znajduje się lista wniosków przyjętych oraz nieprzyjętych do realizacji

w ramach VIII naboru na działania aktywizujące.


Wyniki_VIII_nabór


WAŻNE INFORMACJE

 • Organizacja, która otrzymła dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia: harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 23 czerwca 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD.
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

 

Harmonogram realizacji działania – docPobierz

Oświadczenie do celów podatkowych – docPobierz

Więcej

Działania aktywizujace VIII nabór

Informujemy, że dnia  02 czerwca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy  zapoznać się z Regulaminem Nabór jest naborem tematycznym.

Termin naboru: 02 czerwca – 13 czerwca 2014 r.

W ramach naboru przyjmowane będą operacje tematyczne:

 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, pamiątkarstwo, itp.) – III.2.4. (26 operacji),
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętności przez mieszkańców (przykładowo mogą to być warsztaty lub szkolenia: internetowe, samoobrony, sportowe, taneczne, śpiewacze, teatralne, recytatorskie, psychofizyczne, pierwszej pomocy, językowe, ogrodnicze, aerobowe, nordic-walking, fotograficzne, filmowe, wolontarystyczne, komputerowe, informatyczne, internetowe, muzyczne, żywieniowe) – I.1.1. (7 operacji),
 • Działania sprzyjające ochronie zasobów naturalnych (Eko-szkoły, segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny, itp.) – III.1.8 (1 operacja),
 • Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby: tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne) – III.2.1 (1 operacja),
 • Organizacja imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dot. świąt, tradycji związanych z pracami polowymi, itp.) – III.2.5 (1 operacja).

 

Zarząd przy wyborze operacji będzie zwracał uwagę na:

 • liczbę uczestników –  wyższa niż 10 osób – (III.2.4)
 • liczbę uczestników działań i liczbę warsztatów skierowanych do młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  – powyżej 20 os. (I.1.1.)
 • liczby wolontariuszy zaangażowanych w działania proekologiczne  – min. 9 wolontariuszy (III.1.8)
 • liczbę osób uczestniczących w imprezach oraz liczbę wolontariuszy (III.2.5)

Wnioski (w 1 egzemplarzu) należy składać w Biurze LGD adres:
Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów

WAŻNE:

 • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 23 czerwca 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD.
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

Dokumentacja naborowa

zipDo pobrania

Więcej

Działania aktywizujące – wyniki VII nabór 2014r.

Lista wniosków na działania aktywizujące w ramach partnerstwa VII nabór 2014r. w podziale na przyjęte do realizacji i nieprzyjete do realizacji. 

pdfWyniki_VII_nabór


UWAGA

 • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 31 stycznia 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD. 
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia – patrz dokumentacja naborowa (Pliki do pobrania).
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

docHarmonogram

docoświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

 
Więcej

Nabór na działania aktywizujące

Zachęcamy do składania wniosków na działania aktywizujące (VI nabór) realizowane na terenie powiatu goleniowskiego.
Termin naboru: 01.06.2013 r. – 14.06.2013 r.
W czasie trwania naboru należy złożyć wypełniony „Wniosek na działania aktywizujące” – w jednym egzemplarzu.  O dofinansowanie mogą aplikować reprezentanci Stowarzyszeń, rad sołeckich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu goleniowskiego. Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi 725,00 zł brutto (przed opodatkowaniem).  Więcej informacji na temat działania znajduje się w regulaminie.
Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”.
Rozstrzygnięcie naboru: 17.06.2013 r. – 19.06.2013 r.
Więcej

Nabór na działania aktywizujące

Zachęcamy do składania wniosków na działania aktywizujące (V nabór) realizowane na terenie powiatu goleniowskiego.

Termin naboru: 02.01.2013 r. – 11.01.2013 r.

W czasie trwania naboru należy złożyć wypełniony „Wniosek na działania aktywizujące” – w jednym egzepmlarzu. O dofinansowanie mogą aplikować reprezentaci Stowarzyszeń, rad sołeckich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu goleniowskiego. Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi 725,00 zł brutto (przed opodatkowaniem). Więcej informacji na temat działania znajduje się w regulaminie.
Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania” – dokumetacja została zaktualizowana. 

Rozstrzygnięcie naboru: 17.01.2013 r.

Termin zamieszczenia wyników: 18.01.2013 r. 

 

Więcej