Warsztaty „Ruszamy z pierwszą pomocą” w Kartlewie ☀

Warsztaty „Ruszamy z pierwszą pomocą” w Kartlewie ☀

W dniach 28 – 29 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Kartlewie odbyły się warsztaty „Ruszamy z pierwszą pomocą”. Działanie polegało na profesjonalnym przeszkoleniu uczestników zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz właściwym reagowaniu w nagłych przypadkach. Zajęcia miały również na celu przełamanie bariery strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy. Dodatkowo podczas warsztatów zapoznano uczestników działania z właściwym zabezpieczeniem się podczas poruszania się po drogach po zmroku. Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem było przeszkolenie mieszkańców sołectw Kartlewo i Brzozowo z zasad pierwszej pomocy.

Więcej

„To i owo o pszczołach – warsztaty praktyczne” w Niewiadowie ☀

„To i owo o pszczołach – warsztaty praktyczne” w Niewiadowie ☀

W dniu 21 kwietnia br. w Niewiadowie odbyły się pierwsze zajęcia pt.: „To i owo o pszczołach – warsztaty praktyczne”. Działanie polega na teoretycznym, a także praktycznym zapoznaniem uczestników zajęć z podstawowymi informacjami dotyczącymi hodowli pszczół. Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem jest propagowanie pszczelarstwa oraz aktywizacja ludności wiejskiej.

Więcej

Warsztaty „Być kobiecą – być kobietą” ☀

Warsztaty „Być kobiecą – być kobietą” ☀

W dniach 24-25.03.2018 r. w miejscowościach Święta oraz Krępsko zostały przeprowadzone warsztaty z wizażu. Uczestniczki zajęć dowiedziały się jak dbać o skórę, jakie są rodzaje cery i jakie kosmetyki odpowiadają każdej z nich. Osoby biorące udział w warsztatach zdobyły wiedzę na temat technik nakładania podkładów, w jaki dobrać odpowiedni kosmetyk oraz w jaki sposób profesjonalnie, nie podrażniając skóry usunąć makijaż. Celem działania była aktywizacja i integracja mieszkańców trzech sołectw do spólnego, twórczego spędzania czasu wolnego.

Więcej

Działania aktywizujace II nabór

Działania aktywizujace II nabór

Informujemy o zbliżającym się terminie naboru wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy zapoznać się z Regulaminem działań aktywizujących oraz pozostałymi dokumentami (do pobrania poniżej).

Termin naboru: od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Wnioski (w 1 egzemplarzu) wraz z programem realizacji działania oraz listą osób popierających realizację działania i deklarujących w nim udział powinny być złożone osobiście do Biura LGD na adres: Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów lub u członków Zarządu Stowarzyszenia z poszczególnych Gmin.
(więcej…)

Więcej

Warsztaty „Śpiewamy razem w Bodzęcinie” ☀

Warsztaty „Śpiewamy razem w Bodzęcinie” ☀

W dniu 10.06.2017 roku w świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie odbyły się  ostatnie  warsztaty pt. „Śpiewamy razem w Bodzęcinie”. Działanie polegało na organizacji cyklu warsztatów,  których głównym motywem była muzyka, a w szczególności muzyka ludowa. W trakcie zajęć uczestnicy wspólnie śpiewali z zespołem „Wesoła Ferajna” z Nowogardu, odbyła się również  projekcja filmu  dokumentalnego opowiadająca historię jednego z zespołów ludowych. Głównymi celami projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem jest organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Intencją organizatorów było aby mieszkańcy, którzy pasjonują się muzyką, mogli uczestniczyć w zajęciach, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom.

Więcej

Poprawa estetyki placu zabaw w miejscowości Łoźnica ☀

Poprawa estetyki placu zabaw w miejscowości Łoźnica ☀

W dniu 10.06.2017 roku na placu zabaw w Łoźnicy odbyły się  ostatnie  warsztaty pt. „Poprawa estetyki placu zabaw w miejscowości Łoźnica – etap I”.   Podczas pierwszej części uczestnicy otrzymali informację na temat roślin, które będą zasadzać, natomiast w części praktycznej doszło do aranżacji i wykonania sadzenia krzewów  ozdobnych i kwiatów. Głównymi celami projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem jest integracja miejscowej ludności poprzez wspólną  poprawę estetyki terenu znajdującego się w centrum miejscowości, stworzenie przyjaznego i dostępnego dla wszystkich miejsca przeznaczonego do relaksu. Po zakończeniu prac mieszkańcy spędzili czas biesiadując i integrując się przy grillu.

Więcej

Warsztaty „Z Ogrodu na Salony” w Korytowie ☀

Warsztaty „Z Ogrodu na Salony” w Korytowie ☀

W dniu 05.05.2017 roku w Korytowie odbyły się ostatnie warsztaty florystyczne pt. „Z Ogrodu na Salony”. Projekt realizowany był  w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem. Podczas warsztatów pod okiem doświadczonej florystki Pani Sylwii Kwiatkowskiej, uczestniczki mogły rozwinąć własne zdolności manualne tworząc różnorodne kompozycje i dekoracje kwiatowe oraz nabyć umiejętności wyplatania koszyków z gałązek brzozy. Działanie miało na celu integrację mieszkańców wsi Korytowo oraz nabycie nowych umiejętności, rozwój talentów, pasji i zainteresowań uczestniczek warsztatów.

Więcej

Warsztaty „Być fit – budzimy się wraz z nadchodzącą wiosną” w Wierzbięcinie ☀

Warsztaty  „Być fit – budzimy się wraz z nadchodzącą wiosną” w Wierzbięcinie ☀

W dniu 24.04.2017 roku w Wierzbięcinie odbyły się  ostatnie zajęcia ruchowe pt.: „Być fit – budzimy się wraz z nadchodzącą wiosną” -integracja i aktywacja społeczności lokalnej poprzez ruch.  W trakcie spotkań uczestnicy pod okiem instruktora sportu zostali zmotywowani do aktywności ruchowej (aerobik, ćwiczenia wzmacniające i siłowe, step, zumba, crossfit combo). W  wyniku przeprowadzonych zajęć nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, kondycji i samopoczucia uczestników.  Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem było pobudzenie mieszkańców wsi Wierzbięcin do aktywności fizycznej  oraz wspólnej integracji społecznej.

Więcej

Warsztaty „Rozwijamy swoją kreatywność i nabywamy nowe umiejętności wśród bukietów i kompozycji kwiatowych oraz dekoracji na stół” w Mostach ☀

Warsztaty „Rozwijamy swoją kreatywność i nabywamy nowe umiejętności wśród bukietów i kompozycji kwiatowych oraz dekoracji na stół” w Mostach ☀

W dniu 23.04.2017 roku w Mostach odbyły się ostatnie warsztaty florystyczne pt. „Rozwijamy swoją kreatywność i nabywamy nowe umiejętności wśród bukietów i kompozycji kwiatowych oraz dekoracji na stół”. Projekt realizowany był  w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem. Podczas warsztatów pod okiem doświadczonej florystki Pani Sylwii Kwiatkowskiej, uczestniczki mogły rozwinąć własne zdolności manualne tworząc różnorodne kompozycje i dekoracje kwiatowe. Działanie miało na celu integrację mieszkańców wsi Mosty oraz nabycie nowych umiejętności, rozwój talentów, pasji i zainteresowań uczestniczek warsztatów.

Więcej