Zlot Sołtysów

Zlot Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1  Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu:  Liczba uczestników Zlotów Sołtysów
Wskaźnik produktu: Liczba Zlotów Sołtysów

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
–organizacja zlotu sołtysów – ilość uczestników 50 osób, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, organizacja noclegów i wyżywienia, opracowanie programu spotkania i wyłonienie osób prowadzących spotkanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych (2 edycje)
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do kwietnia 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Gazeta

Gazeta

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z  zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR
Wskaźnik produktu: Liczba wydanych numerów bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– nakład i liczba wydań zgodne z LSR
– czas realizacji operacji od czerwca 2017 do września 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Chłopska Szkoła Biznesu

Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu
Wskaźnik produktu: Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– realizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych Chłopskiej Szkoły Biznesu na terenie powiatu goleniowskiego przy udziale szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z organizacją turnieju finałowego dla 200 uczestników (2 edycje),
– organizacja wyjazdu dla finalistów I edycji do Wrocławia (50 osób/2 dni)
– organizacja wyjazdu dla finalistów II edycji do Gdańska (50 osób/2 dni)
– organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do czerwca 2018.

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Animator Społeczności Lokalnej

Animator Społeczności Lokalnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych
Wskaźnik produktu: Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach z mieszkańcami obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– czas realizacji: od czerwca 2017 do sierpnia 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej
W związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków LGD ponownie zamieszcza na stronie informacje o planowanych do realizacji operacjach własnych.

Informacja o realizacji operacji własnych

Informacja o realizacji operacji własnych

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji następujących operacji własnych: Gazeta, Animator Społeczności Lokalnej, Zlot Sołtysów oraz Chłopska Szkoła Biznesu.

Więcej

Gazeta

Gazeta

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z  zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR
Wskaźnik produktu: Liczba wydanych numerów bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– nakład zgodny z LSR
– czas realizacji operacji od grudnia 2016 do września 2018

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Animator Społeczności Lokalnej

Animator Społeczności Lokalnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych
Wskaźnik produktu: Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach z mieszkańcami obszaru LSR

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Zlot Sołtysów

Zlot Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1  Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu:  Liczba uczestników Zlotów Sołtysów
Wskaźnik produktu: Liczba Zlotów Sołtysów

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– organizacja zlotu sołtysów – ilość uczestników 50 osób, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, organizacja noclegów i wyżywienia, opracowanie programu spotkania i wyłonienie osób prowadzących spotkanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od października 2016 do listopada 2016.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Chłopska Szkoła Biznesu

Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu
Wskaźnik produktu: Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– realizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych Chłopskiej Szkoły Biznesu na terenie całego powiatu goleniowskiego przy udziale szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z organizacją turnieju finałowego dla 200 uczestników,
– organizacja wyjazdu dla finalistów turnieju do Wrocławia na 50 osób/2 dni
– organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od października 2016 do kwietnia 2017.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej