Nasze lokalne kulinaria

Nasze lokalne kulinaria

Poszukujemy osób, dla których kulinaria to pasja. Którzy tworzą produkty spożywcze w sposób nieprzemysłowy i niemasowy, z surowców lokalnych, przy użyciu lokalnych i tradycyjnych metod wytwarzania. Ze względu na lokalny charakter potraw, ich walory smakowe oraz historię zdecydowaliśmy poświęcić im miejsce w „Wieściach z Bezdroży”. Jeśli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto chciałby pochwalić się swoją recepturą na doskonale smakującą potrawę napisz do nas na: gazeta@szansebezdrozy.pl lub zadzwoń pod nr 504 062 884.

Więcej

Spotkaj się z Animatorem

Spotkaj się z Animatorem

Już w te wakacje pracę rozpocznie Animator Społeczności Lokalnej. Praca animatora z mieszkańcami obszaru LGD miałą na celu motywowanie, edukację oraz pobudzanie do organizowania się w celu samodzielnego zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów. Będzie ona polegała na wspieraniu i pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej i na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności. W zakres pracy Animatora będzie wchodziło: (więcej…)

Więcej

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży”

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na artykuł do gazety „Wieści z Bezdroży”. Powinien on dotyczyć obszaru powiatu goleniowskiego. Może on promować lokalne zasoby (ciekawe miejsca, agroturystyka, liderzy), lokalne przepisy kulinarne, ekologię, zdrowy tryb życia i mieć formę artykułu, reportażu, fotoreportażu, relacji, wywiadu, felietonu, eseju itp. Prace można zgłaszać od 28.06.2017 r. do 16.07.2017 r., przesyłając je drogą elektroniczną na adres: gazeta@szansebezdrozy.pl. Nagroda w konkursie jest nagrodą pieniężną i zależy od długości artykułu. Szczegóły konkursu znajduje się w regulaminie dostępnym poniżej.

Regulamin konkursu

Więcej

Zamieść bezpłatne ogłoszenie w gazecie

Zamieść bezpłatne ogłoszenie w gazecie

Zapraszamy do dodawania ogłoszeń drobnych, które ukażą się w gazecie „Wieści z Bezdroży”. Gazeta wydawana będzie przez nasze Stowarzyszenie i dystrybuowana – na obszarze wiejskim powiatu goleniowskiego. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu lub w wydaniach zaplanowanych na rok 2017 i 2018. Dodawanie i publikacja ogłoszeń są bezpłatne. Formularz, poprzez który można nadesłać treść ogłoszenia, znajduje się tutaj.

Więcej

Operacje własne wybrane

Operacje własne wybrane

21 lutego 2017 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach operacji własnych, których zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia 11 stycznia 2017 r. Rada uznała operacje za zgodne z opublikowaną informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz dokonała oceny zgodności z programem, Lokalną Strategią Rozwoju i z lokalnymi kryteriami oceny. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Więcej

Informacja o realizacji operacji własnych

Informacja o realizacji operacji własnych

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji następujących operacji własnych: Gazeta, Animator Społeczności Lokalnej, Zlot Sołtysów oraz Chłopska Szkoła Biznesu.

Więcej

Zlot Sołtysów

Zlot Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1  Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu:  Liczba uczestników Zlotów Sołtysów
Wskaźnik produktu: Liczba Zlotów Sołtysów

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
–organizacja zlotu sołtysów – ilość uczestników 50 osób, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, organizacja noclegów i wyżywienia, opracowanie programu spotkania i wyłonienie osób prowadzących spotkanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych (2 edycje)
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do kwietnia 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Gazeta

Gazeta

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z  zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR
Wskaźnik produktu: Liczba wydanych numerów bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– nakład i liczba wydań zgodne z LSR
– czas realizacji operacji od czerwca 2017 do września 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Chłopska Szkoła Biznesu

Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu
Wskaźnik produktu: Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– realizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych Chłopskiej Szkoły Biznesu na terenie powiatu goleniowskiego przy udziale szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z organizacją turnieju finałowego dla 200 uczestników (2 edycje),
– organizacja wyjazdu dla finalistów I edycji do Wrocławia (50 osób/2 dni)
– organizacja wyjazdu dla finalistów II edycji do Gdańska (50 osób/2 dni)
– organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do czerwca 2018.

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej

Animator Społeczności Lokalnej

Animator Społeczności Lokalnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych
Wskaźnik produktu: Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach z mieszkańcami obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– czas realizacji: od czerwca 2017 do sierpnia 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej