Rozstrzygnięcie konkursu na pracownika biura LGD

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje, iż konkurs na stanowisko specjalisty ds. organizacji, finansów i programów pomocowych został rozstrzygnięty !

Dnia 10 września 2010 r. w biurze LGD odbyły sie rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko specjalisty ds. organizacji, finansów i programów pomocowych.

W wyniku konkursu zarząd stowarzyszenia wybrał kandydaturę Pani Agaty Orlińskiej z Goleniowa.


Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
 
Pani Dorota Idziszczyk zam. w Budnie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: do biura wpłynęły trzy oferty – wszystkie spełniały wymogi formalne. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wybrał ofertę Pani Doroty Idziaszczyk zam. w Budnie, która uzyskała największą ilość głosów. Kandydatka wykazała się najlepszym przygotowaniem merytorycznym zalecanym na danym stanowisku pracy. Spełniała wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością aktualnej sytuacji i znajomością zadań na w/w stanowisku.
 
Zbigniew Łukaszewski 
Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: Specjalista ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Informujemy, że w wyniku weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Małgorzata Nagrodzka
2. Dorota Idziaszczyk
3. Andrzej Kąkol
Goleniów, dnia 19.01.2010 r.
Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Łukaszewski
Więcej

Stanowisko: Obsługa księgowa (księgowa i kadrowa)

 lgd_top


Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:


 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera (programy księgowe) i Internetu
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • kwalifikacje do samodzielnego prowadzenie księgowości (doświadczenie min.5 letnie)
 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowych i rozliczaniu projektów z Unii Europejskiej
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej (zwłaszcza z zakresu programu związanego bezpośrednio ze stanowiskiem)
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

 

Zadania:

 • prowadzenie bieżących spraw związanych z księgowością i kadrami
 • współpraca z Specjalistą ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie bilansów
 • prowadzenie kasy

 

Warunki zatrudnienia:

 •  umowa zlecenie

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.?

 

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników


Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

Do dnia 2 września do godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów.


Goleniów, 17 sierpnia 2009r.


W imieniu Zarządu LGD:

Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego – Zbigniew Łukaszewski

Członek Zarządu – Monika Leńczuk – Janus


praca_logotypy

Więcej

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

 lgd_top

Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 •  wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia doradztwa związanego z aplikowaniem o środki unijne
 • wiedza i doświadczenie z zakresu sporządzania aplikacji o środki z Unii Europejskiej

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, w tym w realizacji PPL+
 • znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2007-13 oraz innych programów
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 •  biegła obsługa komputera i Internetu
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • miejsce zamieszkania i działalności na obszarze LGD
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 •  znajomość języka obcego

Główne Zadania:

 •  przygotowanie LGD do wdrażania LSR
 • wdrożenie LSR

Warunki zatrudnienia:

 •  umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy ? pełen etat

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 •  list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem?

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydata i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 •  Ogłoszenie wyników

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

Do dnia 2 września do godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów.


Goleniów, 17 sierpnia 2009r.


W imieniu Zarządu LGD:

Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego – Zbigniew Łukaszewski

Członek Zarządu – Monika Leńczuk – Janus


praca_logotypy

Więcej