XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

W dniach 24-25 kwietnia 2010 w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie się XIII Małopolska Giełda Agroturystyczna.

Głównym celem tej giełdy jest promocja turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom Krakowa oraz całego województwa małopolskiego. Podczas giełdy odbywać się będzie również szereg imprez towarzyszących (seminaria, konkursy, wykłady, kiermasze, wsytawy rękodzieła, prezentacje gospodarstw). Organizatorzy zapraszają do zaprezentowania swojej oferty. W ramach wykupionego miejsca będzie możliwość komercyjnej sprzedaży produktów.

Szczegółowe informacje: 0-12-662-51-74, 0-12-662-51-75, biurocku@ur.krakow.pl

Więcej

Jarmark Wielkanocny w Stepnicy

Wójt Gminy Stepnica oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej zapraszają na Jarmark Wielkanocny.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Stepnicy

Termin: 21 marca 2010, 10.00-15.00

Konkursy: 1) Rękodzieło w kategoriach: pisanka/kraszanka, drzewko wielkanocne, baranek wielkanocny, 2) Kulinarny w kategoriach: baba wielkanocna, potrawa z jaj, żurek

Zapisy (dla osób chętnych do zaprezentowania swoich wyrobów): do 18 marca 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury osobiście lub telefonicznie (91-418-86-28 lub 0-885-465-463)

PRZEWIDZIANO CENNE NAGRODY!!!

Atrakcje w trakcie trwania imprezy: stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i kulinarnymi, konkursy, występ zespołu, kącik rękodzieła dla dzieci, przykłady dekoracji stołu wielkanocnego, poczęstunek, możliwość zamówienia wyrobów

Więcej

Posiedzenie Rady

Informujemy, iż posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  odbędzie się 09 marca 2010 r.  w Bramie Wolińskiej o godz. 16:00.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,
6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
11. Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.

Więcej

Polska Liga Mistrzów Energii Odnawialnej

Jeżeli w Twojej gminie wykorzystywana jest energia słońca lub biomasy przyślij zgłoszenie do POLSKIEJ LIGI MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ!

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ?Energie Cités? we wrześniu 2008 r. rozpoczęło realizację projektu ?Liga Mistrzów OZE? ? ?Towards front-runner municipalities ? Renewable Energy Sources Champions league?, finansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy. Projekt ma przede wszystkim na celu promocję gmin wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), a zwłaszcza wskazanie i promowanie 30 gmin wiodących (front?runners) jako wzorcowych, oraz zachęcenie gmin do lepszego wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

 

Na wzór trzech istniejących lig (w Niemczech, Francji i Czechach) powstaną trzy nowe ligi ? w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech. Wszystkie stworzą europejską Ligę Mistrzów OZE, mającą zrzeszać w sumie 6000 gmin. Polska Liga Mistrzów została oficjalnie otwarta 5 marca 2009 r. w Kielcach, podczas Targów ENEX, a otwarcie europejskiej Ligi Mistrzów OZE nastąpiło 23 kwietnia 2009 r., w Brukseli, przy okazji konferencji ?3×20: play the game!? organizowanej przez europejską sieć miast Energie Cites i Climate Alliance.

Zapraszamy do zgłaszania działających instalacji solarnych i kotłowni na biomasę do POLSKIEJ LIGI MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ! Rejestracji może dokonać każdy, kto zna dokładny adres instalacji, powierzchnię kolektorów lub moc kotłowni. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www.ozeliga.pl w zakładce „rejestracja miasta”. Jego wypełnienie zajmuje tylko kilka minut!

Do Polskiej Ligi Mistrzów OZE mogą zgłaszać się wszystkie miasta i gminy ? bez względu na liczbę mieszkańców. Będą one konkurować ze sobą w ramach ligi solarnej (kolektory i ogniwa fotowoltaiczne) oraz ligi biomasy (wykorzystanie drewna i słomy do produkcji ciepła), przy czym punkty będą przyznawane w zależności od zainstalowanej mocy przypadającej na mieszkańca.

Rejestracja w POLSKIEJ LIDZE MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ jest bezpłatna, a dzięki niej Twoja gmina lub miasto:
– będzie promować swoją działalność w zakresie wykorzystania OZE w Polsce i Europie (jeszcze w tym roku wszystkie gminy POLSKIEJ LIGI MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ staną się członkami europejskiej LIGI MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ ? RES Champions League),

– ma szansę stać się gminą wzorcową ? liderem w tej dziedzinie i będzie mogła pochwalić się swoim dorobkiem ? najlepszymi praktykami w Polsce i Europie,

– weźmie udział w konkursach w ramach lig polskiej i europejskiej i jako wiodąca gmina (Mistrz OZE) może zostać nagrodzona podczas ceremonii krajowych i europejskich,
– może porównać osiągnięcia swojej miejscowości z osiągnięciami innych miast i gmin w regionie, w Polsce i Europie – o najlepszych ? wzorcowych gminach nakręcimy krótki film dokumentalny,

– przedstawiciele gmin tworzących POLSKĄ LIGĘ MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach i podróżach studyjnych do Francji, Czech i Niemiec.


Więcej

?Aktywna Wiosna? ? skorzystaj z programu, nie zwlekaj!

?Aktywna Wiosna 2010? to program dla wszystkich tych, którzy działają na rzecz aktywności młodzieży oraz promowania środowiska lokalnego.

Aktywna WiosnaJeżeli w Twojej miejscowości nie ma miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów – zbierz grupę i przygotujcie wniosek.

 

 

Wniosek może złożyć organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, czyli nie stanowiąca podmiotu prawnego (w tym przypadku wymagana jest współpraca z zarejestrowaną organizacją pozarządową, tzw. organizacją wspierającą, która przejmie opiekę nad wnioskodawcami i będzie odpowiedzialna za kwestie finansowe związane z projektem).

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wynosi 9 000 zł. Zwycięzcy otrzymają dotację (grant) od Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Obok grantu nagrodą dla zwycięzców będzie tradycyjnie zaproszenie na warsztaty dla liderów lokalnych do Akademii Aktywnej Wiosny. Ostateczny termin zgłaszania projektów upływa z dniem 12 lutego br.

?Aktywna wiosna 2010? to ósma edycja Konkursu Grantowego, który jest autorskim programem Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2003r. i już wtedy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory fundacja wsparła dotychczas blisko 200 projektów z całej Polski. Fundacja od blisko dekady wspiera rozwój młodych talentów, aktywnych ludzi, realizację ciekawych projektów, budowę społeczeństwa obywatelskiego i integrację społeczności lokalnej.

Informacja, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach internetowych:  www.nowogard.pl oraz www.aktywnawiosna.pl.

Informacji telefonicznej udziela: Magdalena Magda 022 840 83 40

Opracowała: Krystyna Dwornik

UM w Nowogardzie

 

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”

Najbliższe posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 16 lutego br. o godz. 16.30 w Bramie Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Porządek posiedzenia:
 
1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,
6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
9. Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.

 

 

 

Więcej

Nowe nabory: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza NABORY na 2010 rok wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania:

 tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego {yootooltip title=[Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013] width=[550] mode=[cursor]} PROWProgram Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie realizowany na terenie całego kraju. Podstawą jego realizacji jest opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt, który został zaakceptowany przez Komitet Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej (24 lipca 2007 r.). Instrumenty PROW podzielono na osie, których realizacja ma się przyczynić do osięgnięcia następujących celów:
– poprawa konkurencyjnośći rolnictwa i leśnictwa przez wsieranie restrukturyzacji , rozwoju i innowacji;
– poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami;
– poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Wszystkie te działania w tych ramach będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano 17 217 817 541 euro. Ludność wiejska to główni beneficjenci programu.{/yootooltip} . Więcej w menu Ogłoszenia o naborach.

Więcej

Promuj swoje umiejętności, promuj swoje pomysły!