Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż w dn. 28 kwietnia br. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie biura LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1) odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

 

Program:

1. informacja nt. działań związanych z agroturystyką w powiecie goleniowskim (materiały promocyjne, raport ze szkolenia)

2. Piknik nad Odrą 2010 (informacje i ustalenia)

3. podjęcie ostatecznej decyzji ws. tematyki i liczby wniosków do POKL:

– działanie 7.3 – propozycja 2 wniosków: 1) „Wokół stołu” (warsztaty z gotowania, florystyki, dekoracji stołów), 2) „W ogrodzie” (warsztaty ze szczepienia drzew i  ogrodnictwa, wikliniarstwa ogrodowego, projektowania ogrodów (zakres podstawowy))

– działanie 9.5 – propozycja 2 wniosków: 1) „Szkoła Liderów”, 2) „Ekran na świat” (szkolenia komputerowe z zakresu tworzenia grafiki, tworzenia stron www oraz podstawowej obsługi)

4. przystąpienie do zachodniopomorskiej sieci LGD (informacja, umowa)

5. propozycja projektu współpracy”Igrzyska Liderowskie”

6. impreza „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

7. wolne wnioski

 

Więcej

UWAGA: zmiana terminu szkolenia nt. prowadzenia działalności agroturystycznej

Szanowni Państwo!

W związku z tragicznymi wydarzeniami 10 kwietnia br. na lotnisku w Smoleńsku i planowanymi na 17 kwietnia br. uroczystościami pogrzebowymi, termin szkolenia na temat prowadzenia działalności agroturystycznej zostaje przesunięty z 17 kwietnia na 24 kwietnia (sobota). Pozostałe ustalenia (godziny, miejsce), pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


Więcej

Szkolenie na temat prowadzenia działalności agroturystycznej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza mieszkańców powiatu goleniowskiego planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności agroturystycznej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 24 kwietnia 2010 br. w godzinach 10.00-14.30 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie go na adres projekty.wspolpracy@szansebezdrozy.pl ,  faksem na numer 91-418-26-88 lub złożyć osobiście w biurze LGD w godz. 8.00-16.00 (pl. Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie) najpóźniej do 22 kwietnia br. do godz. 15-stej. Liczba miejsc ograniczona i o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

  Pobierz program szkolenia

Więcej

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż w dn. 6 kwietnia br. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie biura LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1) odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

 

    Zagadnienia:

1. projekty do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – decyzja ws. aplikowania i tematyki

2. podjęcie uchwały ws. wyboru nowych członków Zarządu

3. zmiany w KRS w związku z wyborem nowych członków Zarządu

4. projekty współpracy w ramach działania 4.21 Leader – decyzja ws. tematyki

5. szkolenie z prowadzenia działalności agroturystycznej – zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, promocja wydarzenia

6. wolne wnioski

Więcej

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż w dn. 29 marca (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedziebie biura LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1) odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

 

Tematy spotkania:

1. godziny pracy biura LGD

2. projekt POKL działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

3. wybór nowego członka Stowarzyszenia (uchwała z Gminy Nowogard)

Zapraszamy!

 

Więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 marca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

 

Pobierz komplet materiałów jako archiwum ZIP.

Archiwum zawiera następujace pliki: PROJEKT sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02-10.doc, PROJEKT sprawozdanie Zarzadu_za_2009.doc, PROJEKT Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009.doc, PROJEKT uchwała  plan dzialalnia.doc, PROJEKT uchwała _absolutorium.doc, PROJEKTuchwała _wybory_rada.doc, PROJEKTuchwała _wybory_zarzad.doc, Regulamin Walnego.doc, Zalacznik_nr_4_do_projektu sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02.10.xls, Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.doc

 


W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 29 marca br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady

 8. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2009r.

 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 10. Dyskusja i udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w formie podjęcia uchwały (głosowanie jawne)

 11. Przedstawienie planu działania na rok 2010 i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 12. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 13. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 14. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmianę w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

 15. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne)

 16. Przedstawienie wskaźników realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

 17. Wolne wnioski

 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

Prezes Zarządu

Dr Zbigniew Łukaszewski

Więcej