Nabory „Odnowa i rozwój wsi” 2011

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania ?Odnowa i rozwój wsi?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 870 834 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji ? wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl  w dziale ?Ogłoszenia o naborach” ? Odnowa i rozwój wsi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować  na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie;   91 461 25 84 lub 0504 062 884.

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują sie w zakładce – Ogłoszenia o naborach – Odnowa i rozwój wsi

Więcej

Nabory „Małe projekty” 2011

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 8 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 486 270 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania ?Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi? będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji ? wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl  w dziale ?Ogłoszenia o naborach” ? Małe projekty

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować  na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie;   91 461 25 84 lub 0504 062 884.

Niezbędna dokumentacja do pobrania znajduje sie w zakładce Ogłoszenia o naborach – Małe projekty

 

 

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność.

Celem Programu jest wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami informacyjnymi dotyczącymi konkursu i do składania wniosków.

Prosimy róznież o przekazanie tej informacji w miarę możliwości do wszystkich, którzy mogą być nią zainteresowani. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

 

 

Więcej

Wyniki I naboru na działania aktywizujące w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem

Wnioski_I_nabor_2011r._-_przyjete_do_dofinanowania.pdf

Wnioski_I_nabor_2011r._nie_zakwalifikowane_do_dofinansowania.pdf

 

Listy obecności oraz umowy (zlecienia, o dzieło)  dla działań rozpoczynających się od 14 lutego zostaną przekazane Państwu przez Członków Zarządu lub tradycyjną pocztą w terminie do 11 lutego 2011r.


Gmina Goleniów – odbiór w biurze LGD,

Gmina Maszewo – Mirosław Zarzecki,

Gmina Nowogard – Urszula Berezowska,

Gmina Osina – Krzysztof Górecki,

Gmina Przybiernów – Mariola Szechyńska,

Gmina Stepnica – Lidia Wyzińska.


Pracownicy biura będą się kontaktowali telefoniczne z osobami upoważnionymi do kontaktów z LGD w celu omówienia szczegółów.

Więcej

Uwaga

W zakładce

Pliki

materiały do pobrania

znajdują się wzory i przykładowo wypełnione wnioski na działania edukacyjne 2011r.

Więcej

Wnioski na działania edukacyjne

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zrealizowało 6 szkoleń z wypełniania wniosków na działania edukacyjne 2011. W szkoleniach uczestniczyło 113 osób.

Program wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Jest on skierowany do stowarzyszeń, sołectw oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich miejscowośi żyło się ciekawiej i lepiej.

 

Termin składania wniosków do 4 lutego 2011 r. do godz.. 16.00 w biurze LGD Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów

W dniu 7 lutego 2011 r. zbiera się zarząd stowarzyszenia w celu oceny wniosków. Wyniki będą ogłoszone 8 lutego 2011 r. na stronie inetrnetowej LGD.

 

DSC_0877

DSC_0880

DSC_0878

DSC_0876

Więcej

KONKURS ! EUROLIDER 2011

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że 5 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011.                                                                          plakat_A3.jpg
Poprzez Konkurs pragniemy wyróżnić i nagrodzić osoby, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, sięgając w tym celu po Fundusze Europejskie. Chcemy pokazać liderów wprowadzających zmiany na lepsze w swoich miejscowościach, wśród  rodzimych społeczności.

Za realizacją poszczególnych projektów stoją konkretne osoby. Mimo swojej ciężkiej pracy, najczęściej pozostają one anonimowe. Dlatego też chcemy je wyróżnić za ich aktywność, kreatywność, zaangażowanie, cierpliwość i wysiłek, a przede wszystkim za to, że wykorzystując Fundusze Europejskie kreują pozytywne zmiany i przyczyniają się do rozwoju swojego otoczenia.

Wiemy, że takich osób w Polsce nie brakuje. Dlatego gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w terminie do 18 lutego 2011 r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy i wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod tym adresem www.eurolider.gov.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas IV Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 5 maja 2011 r. w Warszawie.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Konkursem prosimy kierować na adres eurolider@mrr.gov.pl.  

Więcej

Szkolenia z Wniosków na działania edukacyjne

Wyniki naborów na pracowników

Informujemy, że dnia 07.01.2011 r. w biurze LGD odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na pracowników biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Decyzją Zarządu LGD na specjalistę ds. finansów wybrano Pana Zbigniewa Łukaszewskiego natomiast na stanowisko specjalisty ds. promocji i organizacji wybrano Panią Małgorzatę Nagrodzką.

Więcej