Zlot Sołtysów – wolne miejsca

Zlot Sołtysów – wolne miejsca

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Zlot Sołtysów organizowany jest w terminie 23-24 września 2017  w atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej- Dworek Prawdzic w Niechorzu.  Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych sołtysów, członków rad sołeckich oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich.

Zgłoszeń można dokonywać w biurze LGD mieszczącym się w Bramie Wolińskiej w Goleniowie (pl. Bramy Wolińskiej 1) oraz telefonicznie pod numerami telefonów 91 461 25 84, 504 062 884 lub drogą e-mailową – biuro@szansebezdrozy.pl

Więcej

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu” na nocleg we Wrocławiu oraz usługi dotyczącej przewozu osób. (więcej…)

Więcej
Dziś (18.08.2017) biuro LGD czynne do godz. 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Podpisanie umów z Grantobiorcami.

Podpisanie umów z Grantobiorcami.

W związku podpisaniem umowy na realizację operacji pt. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, między Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego a Województwem Zachodniopomorskim, dnia 17 sierpnia 2017 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Stowarzyszanie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego podpisało z Grantobiorcami pierwsze umowy o powierzenie grantu. Celem wszystkich projektów jest zorganizowanie szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, realizowanych w ramach projektu grantowego które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR.

Więcej
Informujemy, że w najbliższy poniedziałek (14.08.2017 r.) biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy już w środę.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja Zlotów Sołtysów” na dwa pobyty grupy 50 osobowej oraz przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla dwóch grup jednocześnie przez 2 prowadzących. Treść zapytań ofertowych poniżej:

(więcej…)

Więcej

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu” na ubezpieczanie uczestników wyjazdu, zorganizowanie usługi cateringowej, zakup 3 egzemplarzy gry „Chłopska Szkoła Biznesu”, nocleg w Gdańsku oraz Wrocławiu, przeprowadzenie szkolenia z gry „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz usługi dotyczącej przewozu osób. Treść zapytań ofertowych poniżej: (więcej…)

Więcej

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Informujemy, że dnia 14.07.2017 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia, na którym oceniane były wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K. Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. (więcej…)

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” w zakresach:
– budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w ramach naboru nr  LGD-SZANSE/IV/2017/K
– budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K

Posiedzenie odbędzie się 14 lipca (piątek) 2017 r. o godz. 14.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów). W załączeniu porządek obrad dla naboru:
LGD-SZANSE/IV/2017/K
– LGD-SZANSE/V/2017/K

Więcej