Rozstrzygnięcie konkursu na artykuł do „Wieści z Bezdroży” – edycja 2

Rozstrzygnięcie  konkursu na artykuł do „Wieści z Bezdroży” – edycja 2

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji: Redaktor naczelny – Paweł Palica
p.o. Dyrektor biura LGD – Jolanta Małecka
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Górecki

przyznała nagrody zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu, następującym osobom:

I miejsce – Beata Polińska i Wojciech Janda – za artykuł „Wielka bateria pod Świętą”
II miejsce Emilia Młudzik – za artykuł „Śledzie z jałowcem”
III miejsceMonika Paczos – za artykuł „Małomiasteczkowe serca”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Więcej

Spotkanie robocze w sprawie projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna

Spotkanie robocze w sprawie projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna

W dniu dzisiejszym w biurze LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego doszło do spotkania roboczego partnerów projektu współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna”. Jest to projekt regionalny, którego celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia promocji (aplikacja na urządzenia mobilne) opisującego atrakcje turystyczne (przyrodnicze i antropogeniczne), bazę usługową (gastronomia, noclegi, lokalne rzemiosło, produkty lokalne), prezentującego aktualny kalendarz lokalnych wydarzeń wzbogaconego o elementy gier rywalizacji.

Więcej

Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnerów ma przyjemność zaprosić akredytowane Ośrodki  Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich, które odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2017 r. w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów. Jednym z punktów programu będzie wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, omawiane również będą dobre praktyki współpracy OWES i LGD. (więcej…)

Więcej

Zaproszenie do udziału warsztatach

Zaproszenie do udziału warsztatach

Stanisław Miczek zaprasza mieszkańców obszaru LSR, sympatyków kultury ludowej i ekologii mieszkających poza Goleniowem do udziału w warsztatach tanecznych – polskich tańców integracyjnych oraz pogadanek dotyczących nowych technologii pozyskiwaniu eko- ciepła w gospodarstwach domowych – w ramach operacji W kręgu eko- energii i polskich tańców integracyjnych – spotkania warsztatowe mieszkańców wsi Gminy Goleniów. (więcej…)

Więcej

Nowe wzory dokumentów dla poddziałania 19.2

Nowe wzory dokumentów dla poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obowiązują od 16 października 2017 r. (więcej…)

Więcej

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r. Przypominamy o obowiązku informacyjnym Beneficjentów i zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi. Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: (więcej…)

Więcej

Projektowanie przyszłości

Projektowanie przyszłości

W dniach 7-8 października w Pogorzelicy realizowany był projekt pt. „Projektowanie przyszłości – analiza potrzeb i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z programów regionalnych”. Celem głównym realizowanego projektu był rozwój i pobudzenie aktywności społecznej organizacji pozarządowych z terenu powiatu goleniowskiego. Projekt był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymanych w ramach Programu SPOŁECZNIK.

Więcej

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży” – edycja 2

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży” – edycja 2

Serdecznie informujemy o dodatkowym terminie na nadsyłanie prac mogących brać udział w konkursie na artykuł do gazety „Wieści z Bezdroży”. Artykuł powinien dotyczyć obszaru powiatu goleniowskiego. Może on promować lokalne zasoby (ciekawe miejsca, agroturystyka, liderzy), lokalne przepisy kulinarne, ekologię, zdrowy tryb życia i mieć formę artykułu, reportażu, fotoreportażu, relacji, wywiadu, felietonu, eseju itp. Prace można zgłaszać od 05.10.2017 r. do 13.10.2017 r., przesyłając je drogą elektroniczną na adres: gazeta@szansebezdrozy.pl. Nagroda w konkursie jest nagrodą pieniężną i zależy od długości artykułu. Szczegóły konkursu znajduje się w regulaminie dostępnym poniżej.

Regulamin konkursu

Więcej