Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja Zlotów Sołtysów” na dwa pobyty grupy 50 osobowej oraz przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla dwóch grup jednocześnie przez 2 prowadzących. Treść zapytań ofertowych poniżej:

(więcej…)

Więcej

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą przedstawienia ofert związanych z realizacją projektu „Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu” na ubezpieczanie uczestników wyjazdu, zorganizowanie usługi cateringowej, zakup 3 egzemplarzy gry „Chłopska Szkoła Biznesu”, nocleg w Gdańsku oraz Wrocławiu, przeprowadzenie szkolenia z gry „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz usługi dotyczącej przewozu osób. Treść zapytań ofertowych poniżej: (więcej…)

Więcej

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Informujemy, że dnia 14.07.2017 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia, na którym oceniane były wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K. Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. (więcej…)

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” w zakresach:
– budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w ramach naboru nr  LGD-SZANSE/IV/2017/K
– budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K

Posiedzenie odbędzie się 14 lipca (piątek) 2017 r. o godz. 14.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów). W załączeniu porządek obrad dla naboru:
LGD-SZANSE/IV/2017/K
– LGD-SZANSE/V/2017/K

Więcej

Nasze lokalne kulinaria

Nasze lokalne kulinaria

Poszukujemy osób, dla których kulinaria to pasja. Którzy tworzą produkty spożywcze w sposób nieprzemysłowy i niemasowy, z surowców lokalnych, przy użyciu lokalnych i tradycyjnych metod wytwarzania. Ze względu na lokalny charakter potraw, ich walory smakowe oraz historię zdecydowaliśmy poświęcić im miejsce w „Wieściach z Bezdroży”. Jeśli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto chciałby pochwalić się swoją recepturą na doskonale smakującą potrawę napisz do nas na: gazeta@szansebezdrozy.pl lub zadzwoń pod nr 504 062 884.

Więcej

Spotkaj się z Animatorem

Spotkaj się z Animatorem

Już w te wakacje pracę rozpocznie Animator Społeczności Lokalnej. Praca animatora z mieszkańcami obszaru LGD miałą na celu motywowanie, edukację oraz pobudzanie do organizowania się w celu samodzielnego zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów. Będzie ona polegała na wspieraniu i pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej i na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności. W zakres pracy Animatora będzie wchodziło: (więcej…)

Więcej

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży”

Konkurs na artykuł do „Wieści z Bezdroży”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na artykuł do gazety „Wieści z Bezdroży”. Powinien on dotyczyć obszaru powiatu goleniowskiego. Może on promować lokalne zasoby (ciekawe miejsca, agroturystyka, liderzy), lokalne przepisy kulinarne, ekologię, zdrowy tryb życia i mieć formę artykułu, reportażu, fotoreportażu, relacji, wywiadu, felietonu, eseju itp. Prace można zgłaszać od 28.06.2017 r. do 16.07.2017 r., przesyłając je drogą elektroniczną na adres: gazeta@szansebezdrozy.pl. Nagroda w konkursie jest nagrodą pieniężną i zależy od długości artykułu. Szczegóły konkursu znajduje się w regulaminie dostępnym poniżej.

Regulamin konkursu

Więcej

Zamieść bezpłatne ogłoszenie w gazecie

Zamieść bezpłatne ogłoszenie w gazecie

Zapraszamy do dodawania ogłoszeń drobnych, które ukażą się w gazecie „Wieści z Bezdroży”. Gazeta wydawana będzie przez nasze Stowarzyszenie i dystrybuowana – na obszarze wiejskim powiatu goleniowskiego. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu lub w wydaniach zaplanowanych na rok 2017 i 2018. Dodawanie i publikacja ogłoszeń są bezpłatne. Formularz, poprzez który można nadesłać treść ogłoszenia, znajduje się tutaj.

Więcej

Szkolenie wyjazdowe „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów”

Szkolenie wyjazdowe „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów”

W dniu 13 czerwca 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym pn. „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów” organizowanym przez Stowarzyszenie ”WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Celem szkolenia było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego z wykorzystaniem inkubatora. Szkolenie dla 32 osobowej grupy odbyło się w miejscowości Małachowo-Szemborowice w województwie wielkopolskim w inkubatorze prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Światowid. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej