Szkolenie dla beneficjentów działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenie dla beneficjentów działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

We wtorek 10.09.2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in. : zasady przyznawania pomocy, wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawę oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
Więcej

Podpisanie umów z Beneficjentami PROW 2014-2020

Podpisanie umów z Beneficjentami PROW 2014-2020

W dniu 2 września, w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, w obecności wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, J. Rzepy, podpisano umowy z Beneficjentami z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Umowy zostały podpisane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

Więcej

Szkolenie – „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak.”

Szkolenie – „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak.”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pn.: „Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak”, które odbędzie się w dniach 24-25.09.2019r. Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. (więcej…)

Więcej

Konkurs Moja SMART Wieś

Konkurs Moja SMART Wieś

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Konkurs realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2019 r.

„Smart villages – Inteligentna wieś” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców, nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania (więcej…)

Więcej

Zloty Sołtysów

Zloty Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. (więcej…)

Więcej

Animator Społeczności Lokalnej

Animator Społeczności Lokalnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. (więcej…)

Więcej

Chłopska Szkoła Biznesu

Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. (więcej…)

Więcej

Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. (więcej…)

Więcej

UWAGA ! Zmiana w regulaminie korzystania z projektu Taxi dla seniora

UWAGA ! Zmiana w regulaminie korzystania z projektu Taxi dla seniora

Usługa iTaxi będzie bardziej dostępna. Zamiast „dwa razy w miesiącu” z usługi  można będzie skorzystać „25 razy przez okres trwania projektu”. Zmiana pozwoli lepiej dostosować usługę do potrzeb seniorów, którzy od teraz mogą sami decydować, w których miesiącach roku chcą jeździć częściej do urzędu, lekarza specjalisty lub na cmentarz.

Jeden przejazd oznacza podróż do miejsca docelowego co oznacza, że powrót liczony jest jako kolejny przejazd. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy miasta i gminy Goleniów, którzy ukończyli 70. rok życia, zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

Regulamin korzystania z projektu „Taxi dla seniora” jest dostępny tutaj http://www.goleniow.pl/component/k2/item/6877-regulamin-korzystania-z-projektu-taxi-dla-seniora

Więcej