Operacje własne wybrane

Operacje własne wybrane

21 lutego 2017 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach operacji własnych, których zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia 11 stycznia 2017 r. Rada uznała operacje za zgodne z opublikowaną informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz dokonała oceny zgodności z programem, Lokalną Strategią Rozwoju i z lokalnymi kryteriami oceny. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Więcej

Karnawałowe szaleństwo ☀

Karnawałowe szaleństwo ☀

W dniu 22.02.2017 roku w świetlicy wiejskiej w Kopicach odbyły się zajęcia „Karnawałowe szaleństwo”. Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania aktywizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem jest aktywacja dzieci i młodzieży do wspólnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz zdobycie nowych umiejętności. W programie były warsztaty taneczne i rękodzielnicze – maski i stroje karnawałowe a wszystko zakończyło się balem karnawałowym w Kopicach. Były to zajęcia kończące cykl spotkań: Czarnocin- Gąsierzyno-Kopice.

Więcej

Spotkanie „PolskieTrasy.pl 2.0”

Spotkanie „PolskieTrasy.pl 2.0”

10 lutego 2017 r. w Bramie Wolińskiej odbyło się spotkanie partnerów projektu współpracy o roboczej nazwie „Polskie Trasy 2.0”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 4 LGD z województwa zachodniopomorskiego. Celem spotkania było  uszczegółowienie zakresu prac związanych z tworzeniem aplikacji wzbogaconej o gry terenowe i geocaching oraz wypracowanie poszczególnych pozycji budżetu wraz z kwotami do przedyskutowania z pozostałymi partnerami. Spotkanie uzmysłowiło nam ogrom prac do wykonania i konieczność przedyskutowania z pozostałymi partnerami zakresu prac na obszarach poszczególnych LGD z uwagi na ilość dostępnych środków.

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach operacji własnych LGD, których zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia dnia 11 stycznia 2017 r.

Posiedzenie odbędzie się 21 lutego (wtorek) 2017 r. o godz. 14.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów). W załączeniu porzadek obrad.

Więcej

Informacja o realizacji operacji własnych

Informacja o realizacji operacji własnych

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji następujących operacji własnych: Gazeta, Animator Społeczności Lokalnej, Zlot Sołtysów oraz Chłopska Szkoła Biznesu.

Więcej