Aktualizacja LSR i kryteriów

Aktualizacja LSR i kryteriów

Szkolenie z zakresu składania wniosków na grant

Szkolenie z zakresu składania wniosków na grant

Informujemy, w dniu 14 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Goleniów o godz. 17.00 odbędzie się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy na realizację grantu w wysokości od 5-50 tys. zł. Szkolenie obejmować będzie przedstawienie podstawowych informacji na temat procedury związanej z naborem wniosków, realizacją i rozliczeniem grantu. Przedstawione zostaną kryteria oceny wniosku oraz sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

Więcej

Zrealizuj swój projekt ze środków LGD

Informujemy, że już wkrótce ruszy nabór wniosków, w którym LGD będzie przyznawać granty w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Wnioski będzie można składać na realizację szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego. Poniżej przedstawiamy publikację w wersji elektronicznej z najważniejszymi informacjami o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach projektu grantowego.

Więcej
Informujemy, że w dniu 23.11.2016 biuro LGD będzie czynne do godz. 14.00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 504 062 884