Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:

(więcej…)
Więcej

Bezpłatne TAXI dla Seniora

Bezpłatne TAXI dla Seniora

Zapraszamy mieszkańców gminy Goleniów, którzy ukończyli 70 rok życia, zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne do korzystania z projektu: Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów.
Celem wyjazdu może być wizyta w urzędzie, u lekarza specjalisty bądź odwiedzenie cmentarza. Szczegółowy regulamin korzystania z projektu znajduje się pod adresem. http://goleniow.pl/taxi-dla-seniora. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Gminy Goleniów.

Więcej