Informujemy, iż od dnia 22 września 2014 r. siedziba biura LGD zostaje przeniesiona na czas remontu Bramy Wolińskiej do Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek” przy ul. Pocztowej 2. Za utrudnienia przepraszamy.

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw Unii Europejskiej otrzymała zatwierdzenie…

Więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)…

Więcej

Ważna informacja dla beneficjentów składających ankiety monitorujące w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – tzw. małe projekty

Szanowni Państwo, Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego: 1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych); 2)…

Więcej

Podsumowanie perspektywy PROW 2007-2013

Podsumowanie perspektywy PROW 2007-2013

17 grudnia 2014r w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyła się konferencja podsumowująca perspektywę PROW 2007-2013. W spotkaniu, które poprowadził prezes Stowarzyszenia Zbigniew Łukaszewski wzięło udział ponad 20 przedstawicieli gmin powiatu goleniowskiego. W części pierwszej spotkania przedstawił działania zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania w latach 2007-2013 r, następnie omówił wykorzystanie środków w ramach PROW i zamknięcie…

Więcej