Adres e-mail

Z powodu problemów technicznych prosimy o przesyłanie korespondencji elektronicznej na tymczasowy adres: szansebezdrozy@gmail.com

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy

Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju – ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie! (więcej…)

Więcej

Konsultacje społeczne w zakresie tworzonej LSR

Plakat-page-001

Planowany program spotkania:

1. Rejestracja uczestników spotkania
2. Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania
3. Wprowadzenie uczestników w tematykę spotkania
4. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wraz z informacją o źródłach finansowania
5. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju
6. Przerwa kawowa
7. Analiza celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
8. Dyskusja
9. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Więcej