Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców. (więcej…)

Więcej

Otwarte konkursy ofert MON

Otwarte konkursy ofert MON

Na dobry początek

Na dobry początek

Do 10 września br. można składać wnioski o dotacje w ramach programu grantowego „Na dobry początek”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Szczegóły tutaj.

Więcej

PROfesjonalizacja senioralnychNGO

PROfesjonalizacja senioralnychNGO

W lipcu 2015 roku Sektor 3 rozpoczyna działania skierowane do organizacji działających na rzecz seniorów. W ramach projektu PROfesjonalizacja senioralnychNGO oferowane jest wsparcie w postaci min. coachingu, doradztwa, szkoleń. A wszystko po to aby trwale podnieść wiedzę i jakość działania organizacji senioralnych – czyli takich, które działają na rzecz osób w wieku 60+. Pierwszy krok to wysłanie zgłoszenia. Szczegóły tutaj.

Więcej